top of page

HOLISTISK TERAPEUTISK YOGA
NYE KURS - OPPSTART UKE 42

For deg som er sliten. 

Som kjenner på et levd liv.

For deg som har tankekjør, smerter og uro.

For deg som er stresset, som trenger å lande. 

Og for deg som trenger et lite pusterom i hverdagen.

Holistisk Terapeutisk Yoga er et samlebegrep for praksisen hos Prana Studio.

Her gjør vi rolig, medisinsk og terapeutisk nærværspraksis med et helhetlig perspektiv, undervist med traumeforståelse. 

Fokuset ligger ikke i å mestre stillinger/asanas, men heller øve oss på å møte kroppen der den er. 

Øve oss på å leve litt saktere. Lede kropp, sinn og nervesystem inn mot mer ro. Noen ganger gjør vi mer, andre ganger mindre. 

Noen ganger beveger vi oss rolig og organisk, andre ganger holder vi myke tøyninger over tid.

Alt etter egen evne og kapasitet. Her handler det om å lytte til kroppens signaler og bli kjent med pustens helende kraft. 

Timene kombineres med gjerne med ulike elementer fra yoga, pustearbeid og andre helhetlige og terapeutiske verktøy, slik som blant annet eteriske oljer, meditasjon og akupressur. Tematikken er varierende, samt i takt med årstidene. 

Vi løser opp spenninger i problemområder slik som nakke, skuldre, rygg og hofter, og jobber i dybden med bindevev og ledd.

Øvelsene gjøres i hovedsak sittende og liggende på myke ullmatter, hvor kroppen også får støtte av puter og bolster ved behov.

bottom of page