top of page
Yoga at Home

BETINGELSER

Påmeldingen er bindende.

Melder du deg på må du også påregne å betale avgift.

Faktura blir sendt på mail når det nærmer seg oppstart.

Avmelding mer enn 14 dager før kursstart medfører et gebyr pålydende kr 700,-
Ved avmelding etter dette må kurset betales i sin helhet, da du ved å melde deg på kurs opptar en plass.

Det er et begrenset antall plasser og vi er et lite yogastudio som er avhengig av 

forutsigbarhet for drift. Dersom faktura ikke er betalt innen forfallsdato, sendes en påminnelse. 

Dersom faktura fortsatt ikke er oppgjort 14 dager etter forfall påløper et purregebyr på kr 35,-
Ved manglende innbetaling kan Prana Studio også forbeholde seg retten til å gi plassen din videre.

Alle kurs og timer settes opp med forbehold om nok påmeldte.
​Ved lav pågang på et kurs kan dette bli erstattet med et annet, eller i sin helhet bli tatt av timeplanen. 

Dersom kurs blir avlyst pga. for få påmeldte, vil du selvfølgelig få kursavgift refundert

dersom du ikke ønsker å eventuelt overføre dette til et annet kurs.
Det tas også generelt forbehold om endring i kursplanen.
Dersom timer skulle utgå i løpet av en kursrunde vil det bli satt opp alternative tider.

Fravær

Dersom du ikke kan komme på din faste time har du mulighet til å ta den igjen ved å delta på andre timer

i løpet av kursperioden dersom det er ledig plass og fravær blir informert om innen rimelig tid (send sms med navn, samt hvilket parti du går på). Kursavgift blir ikke tilbakebetalt ved fravær.
Ved lengre sykdom o.l vil ikke kursavgiften bli refundert, men det vil være mulighet for å ta igjen resterende

timer på senere kurs ved å vise til legeerklæring eller eventuelt at du får noen til å overta din plass.

 

På eget ansvar

Prana Studio har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du deltar på kurs/timer 

eller anvender teknikker du har lært hos oss.

Force Majeur

Dersom kurs/timer må avlyses grunnet hendelser utenfor studioets kontroll og påvirkningskraft (slik som brann, naturkatastrofer, pandemi, krig og lignende) vil kursavgiften ikke refunderes,

og Prana Studio er ikke erstatningsansvarlig.

Vi vil i gjeldende kursperioden søke å tilby yoga online så langt det er mulig.

 

Enkelttimer / Drop-in

Bindende påmelding. Avgift blir ikke tilbakebetalt dersom du ikke får deltatt.

Betingelser: About Us
bottom of page